Har du ein vegg du kunne tenkje deg å få malt av ein spanande kunstnar?

Eller vurderer du å smykke ut veggar innandørs, anten det er snakk om heime eller på arbeidsplassen?
Eller har du kanskje berre ein god idè du ynskjer å drøfte?

Kontakt meg gjerne for ein kunstprat. Moglegheitane er endelause, og vegen til målet er ofte kortare enn ein trur.